SoliDrop
Welcome, Guest Sign InSign Up

N-1/ N-2/ N-3 Microphone Mike Amplifier Microphone Mixer Karaoke Reverb Effects Pk Ktv Microphone Amplifier Preamplifier Sound

N-1/ N-2/ N-3 Microphone Mike Amplifier Microphone Mixer Karaoke Reverb Effects Pk Ktv Microphone Amplifier Preamplifier Sound
 • StoreGood neighbor
 • List Price$25.00
 • Avg. Price$23.77
 • Your Price$25.00
 • Ratings4.85.014
 • Updated20 hours ago
 • ColorN1 silverN3 blackN2 golden
 • PromotionGet $1.00 off when buy $144.00 or more
 • View OfferBuy from AliExpress
Price Tracker
Price Type
Price Desired
$
Your Email
Create aliexpress price watches
Price History
Product Details
 • TypeHome Amplifier
 • PackageYes
 • Channels2 (2.0)
 • Model NumberN-3
 • BrandGymsong
 • ModelHd-N3
 • Color ClassificationBlack Gold Light Gray
 • Brand NameNkr
Product Description
Product description Description in English Features · 2 microphone inputs, video input and sound output for video signaL · echo effect and 2 microphone controls Specifications · power supply: adapter 110-240V(incl.), Work use adapter 12VDC * dimensions: 140×85×40mm * weight: 0.145kg Color: golden, black, silver (Buyers to no color requirements, we randomly send color ) Reverb adjustment instructions: MIC VOL 1: adjust the microphone volume 1 TONE: bass microphone adjustment ECHO: microphone echo ( delay ) depth adjustment MIC VOL 2: adjust the microphone volume 2 MUSIC VOL: background music volume adjustment Reverb socket Description: MIC 1: Microphone input MIC 2: Microphone 2 input MUSIC IN: Background music audio inputs ( such as computers , DVD , etc. ) VIDEO IN: Video input MUSIC OUT: Reverb ( background music , microphone mix ) Audio Output VIDEO OUT: Video output Reverb dimensions: length 140 mm X 85 mm X depth 40 mm high Accessories: Adapter 1PCS , RCA tricolor Lotus line 2PCS , Microphone amplifier 1pcs Note: light gray solid silver price is above the price with two microphones Mixer product quality is stable, lightweight , small , nice, is currently the audio industry \'s most fashion boutique ; applicable to the unit , the family, card rooms, pre- amplifier input connection , the host power control, microphone input Road , Road microphone volume independently adjust the volume, reverb delay function with Road were left channel audio input and the left and right channel audio output, adjust the volume of fixed frequency ,power supply 110V-240V input range . Picture :
N-1/ N-2/ N-3 Microphone mike amplifier microphone Mixer karaoke reverb effects PK KTV microphone amplifier preamplifier sound

N-1/ N-2/ N-3 Microphone mike amplifier microphone Mixer karaoke reverb effects PK KTV microphone amplifier preamplifier sound

N-1/ N-2/ N-3 Microphone mike amplifier microphone Mixer karaoke reverb effects PK KTV microphone amplifier preamplifier sound

N-1/ N-2/ N-3 Microphone mike amplifier microphone Mixer karaoke reverb effects PK KTV microphone amplifier preamplifier sound

N-1/ N-2/ N-3 Microphone mike amplifier microphone Mixer karaoke reverb effects PK KTV microphone amplifier preamplifier sound

N-1/ N-2/ N-3 Microphone mike amplifier microphone Mixer karaoke reverb effects PK KTV microphone amplifier preamplifier sound

N-1/ N-2/ N-3 Microphone mike amplifier microphone Mixer karaoke reverb effects PK KTV microphone amplifier preamplifier sound

N-1/ N-2/ N-3 Microphone mike amplifier microphone Mixer karaoke reverb effects PK KTV microphone amplifier preamplifier sound

N-1/ N-2/ N-3 Microphone mike amplifier microphone Mixer karaoke reverb effects PK KTV microphone amplifier preamplifier sound

N-1/ N-2/ N-3 Microphone mike amplifier microphone Mixer karaoke reverb effects PK KTV microphone amplifier preamplifier sound

N-1/ N-2/ N-3 Microphone mike amplifier microphone Mixer karaoke reverb effects PK KTV microphone amplifier preamplifier sound

1 , Our commitment to the sale of goods 100% integrity assurance,if you have any question for the products ,please contact us directly,
our basically 24-hour online customer service will patiently answer you!

2, If you are not satisfied with our products , you can request a refund or exchange.
We will actively coordinate and process your request. If the product doesn\\\\\\\'t work , we will full refund.
But require the buyer to return the product by advanced freight, we will refund the freight you pay after getting and confirming the product status.

On the sign :
Please carry out inspection before you sign to check the number of parts shortages or discrepancies , etc. ;
If so, please contact us at the contact details on the express orders .
vận chuyển và điều khoản dịch vụ 1. tất cả các mục được vận chuyển bằng thư hàng không quốc tế. Các đơn đặt hàng trên $ 50 được gửi bằng thư không khí đăng ký. Thứ tự hơn $ 100 chúng tôi gửi chuyển phát nhanh theo tình hình.( theo thứ tự để đảm bảo hàng hóa an toàn)2. để tránh mua sắm nhập khẩu hóa cho khách hàng để sản xuất thuế, chúng ta thường tuyên bố giá trị thấp( dưới 10 USD), giá trị hàng hoá hơn $100 đơn đặt hàng( chúng tôi sẽ khai báo giá trị thấp trong 35-55 USD)3. chúng ta thường là theo thứ tự thanh toán giao hàng theo thứ tự, và xử lý các giao hàng cần 1-3 ngày làm việc.4. thời gian giao hàng đến hầu hết các nước là 7 đến 22 ngày làm việc. Thời gian giao hàng có thể được lâu hơn nếu hải quan kiểm tra đơn đặt hàng của bạn.( đặc biệt trường hợp do giữa chừng vận chuyển chậm trễ giao hàng chậm trễ 15 ngày, hãy kiên nhẫn)5. hơn bảy ngày kể từ ngày nhận được hàng hoá chúng tôi xác định mà bạn nhận được là bình thường nguyên vẹn hàng hóa,( nhận hơn 7 ngày, chúng tôi chỉ có thể cung cấp dịch vụ bảo trì. Vận chuyển vận chuyển hàng hóa trả bởi người mua, chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa miễn phí)6. chúng tôi chấp nhận sản phẩm trở lại trong vòng 7 ngày. Trở lại vận chuyển sẽ được của người bán trách nhiệm nếu nó là vấn đề chất lượng hoặc bạn nhận được một sản phẩm như không được mô tả. Nếu không người mua sẽ chịu vận tải trở lại và hoàn trả không được phép( nếu trả lại sản phẩm, xin vui lòng giữ lại bản gốc gói)7. nếu mặt hàng bị lỗi sau 3 tháng, người mua vẫn có thể gửi lại, chúng tôi sẽ liên lạc với nhà cung cấp hoặc bảo trì nhà máy. Người mua cần phải trả phí vận chuyển gửi lại mục cho vận chuyển.8. người mua phải tuân thủ luật pháp quốc gia, nếu cần phải nộp thuế nhập khẩu( người mua phải trả tiền). Nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi người dân. Nếu bạn từ chối trả tiền thuế quan bằng từ bỏ loại hàng hóa này. Người mua chịu mọi trách nhiệm( người bán sẽ từ chối hoàn trả tiền)thông tin phản hồi và thông tin liên lạcThông tin phản hồi là rất quan trọng chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức trước khi bạn cung cấp cho chúng tôi phản hồi trung lập hoặc tiêu cực, để chúng tôi có thể thỏa đáng giải quyết mối quan tâm của bạn.Nếu bạn nhận được hàng hài lòng, xin vui lòng cho 5 sao lời khen ngợi. Cảm ơn bạn vận chuyển và điều khoản dịch vụ 1. tất cả các mục được vận chuyển bằng thư hàng không quốc tế. Các đơn đặt hàng trên $ 50 được gửi bằng thư không khí đăng ký. Thứ tự hơn $ 100 chúng tôi gửi chuyển phát nhanh theo tình hình.( theo thứ tự để đảm bảo hàng hóa an toàn)2. để tránh mua sắm nhập khẩu hóa cho khách hàng để sản xuất thuế, chúng ta thường tuyên bố giá trị thấp( dưới 10 USD), giá trị hàng hoá hơn $100 đơn đặt hàng( chúng tôi sẽ khai báo giá trị thấp trong 35-55 USD)3. chúng ta thường là theo thứ tự thanh toán giao hàng theo thứ tự, và xử lý các giao hàng cần 1-3 ngày làm việc.4. thời gian giao hàng đến hầu hết các nước là 7 đến 22 ngày làm việc. Thời gian giao hàng có thể được lâu hơn nếu hải quan kiểm tra đơn đặt hàng của bạn.( đặc biệt trường hợp do giữa chừng vận chuyển chậm trễ giao hàng chậm trễ 15 ngày, hãy kiên nhẫn)5. hơn bảy ngày kể từ ngày nhận được hàng hoá chúng tôi xác định mà bạn nhận được là bình thường nguyên vẹn hàng hóa,( nhận hơn 7 ngày, chúng tôi chỉ có thể cung cấp dịch vụ bảo trì. Vận chuyển vận chuyển hàng hóa trả bởi người mua, chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa miễn phí)6. chúng tôi chấp nhận sản phẩm trở lại trong vòng 7 ngày. Trở lại vận chuyển sẽ được của người bán trách nhiệm nếu nó là vấn đề chất lượng hoặc bạn nhận được một sản phẩm như không được mô tả. Nếu không người mua sẽ chịu vận tải trở lại và hoàn trả không được phép( nếu trả lại sản phẩm, xin vui lòng giữ lại bản gốc gói)7. nếu mặt hàng bị lỗi sau 3 tháng, người mua vẫn có thể gửi lại, chúng tôi sẽ liên lạc với nhà cung cấp hoặc bảo trì nhà máy. Người mua cần phải trả phí vận chuyển gửi lại mục cho vận chuyển.8. người mua phải tuân thủ luật pháp quốc gia, nếu cần phải nộp thuế nhập khẩu( người mua phải trả tiền). Nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi người dân. Nếu bạn từ chối trả tiền thuế quan bằng từ bỏ loại hàng hóa này. Người mua chịu mọi trách nhiệm( người bán sẽ từ chối hoàn trả tiền)thông tin phản hồi và thông tin liên lạcThông tin phản hồi là rất quan trọng chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức trước khi bạn cung cấp cho chúng tôi phản hồi trung lập hoặc tiêu cực, để chúng tôi có thể thỏa đáng giải quyết mối quan tâm của bạn.Nếu bạn nhận được hàng hài lòng, xin vui lòng cho 5 sao lời khen ngợi. Cảm ơn bạn
Customer Reviews
Related Products